Our activities

1. Horse-assisted therapy

Alternative treatment and facilitation of physical & mental state of people with a wide range of conditions.

2. Dog-assisted therapy

Furry therapists hurry to cuddle in your arms, while subtly relieving your stress & anxiety, working on your fine motor skills, giving you a sense of responsibility, teaching how to love and be loved by someone unconditionally.

3. Stray rescue

We do what in our power to rescue stray or endangered animals from streets or  people who abuse them. Centaur shelter takes care of animals’ medical issues, adopts them out, pursues criminal prosecution for animal abusers, and trains dogs to be engaged in dog-assisted therapy. Yes, our “furrypists” are former strays!

4. Animal rights Defence

There is no law against animal abuse in Armenia. The underlying aim of all our rescue and public activities is to make that law possible against the odds. We sincerely hope that one day it will come true!

Become our Patron today

Patrons support animal rights defence and animal-assisted therapy activities in Armenia. You can become one by subscribing to a monthly donation of your choice (can be cancelled anytime).

Credit cards and PayPal donations are accepted.

11 hours ago

I.Am.Centaur

Քրամբսում էլ շուն չեն թողնում։ Պարզվեց, բոլորը կողմ էին շներին, բացի մի քանի այցելուների, որ բողոքել են, թե ով է տեսել՝ ուտելու տեղը շուն լինի։

Crumbs The Bread Factory, մենք ձեր մոտ գալ շատ էինք սիրում։ Գալիս էինք ամիսը 1-2 անգամ շներով թերապիայից հետո, սուրճ էինք խմում։ Բայց ունենք ընկերներ, որ շատ հաճախ էին գալիս իրենց շների եհտ, բավականին էլ գումար ծախսում։ Ու շատ հավես մարդիկ են։ Արժե՞ր մի քանի այցելույի համար կորցնել իրենց։

Մենք հեչ, մենք գնացինք էլի մեր շատ սիրելի The Green Bean Cascade, որ մեր շներին դեմքով ու պատմություններով ճանաչում են արդեն ու համովագույն սուրճ խմեցինք։ Դուք մտածեք։ 🙃
... See MoreSee Less

View on Facebook

17 hours ago

I.Am.Centaur

Շատ ագրեսիվ, տղամարդկանց հեռվից փռթող, գռոզա վսեվո ռայոնա, տարեք, թե չէ կսպանեմ շունոն գնում է ստերջացման։ 😁🐾

A very aggressive, especially towards men, super-dangerous, "take her from here or I will kill her" doggy travels to the vet for being spayed. 😁
... See MoreSee Less

View on Facebook

This is Aravot Luso's video about Ardem Tutunjian, our friend and partner through Orphans & Their Dogs.

Following the tradition we developed with Hans, we were not telling you much about Ardem either, to be sure no one steals our treasures. 🤣😂

Ardem, partnership with you is surely the greatest achievement of the year - for Centaur, our dogs, canine-therapy in Armenia and of course for strays. 🐶

Just some facts on Ardem's love for dogs that shortly can be described as: speaks a little, does a lot. 👏

🦋Always goes for systematic solutions even if it takes longer and slower;
🦋Cares of a certain dog's certain needs and never thinks that he knows better what is good for a dog than the dog herself;
🦋Covers canine-therapy expenses
🦋Thanks to him and his brother Vahan Tutunjian we have a huge freezer with fresh meat, twice a week added to dogs' ratio;
🦋Financially an physically takes part in all of our initiatives;
🦋Did an amazing job towards improving our dogs' living conditions (but this will come in a separate post);
🦋Started an awesome cooperation with restaurants helping feed strays in Yerevan. A restaurant provides meat leftovers once or twice a week and volunteers walk in the city and feed the stray pups.

This is far not the full list of what Ardem silently and with no advertising does for dogs of Armenia 🐕🐩 in general and for Centaur in particular.

THANK YOU! We're happy to know and work with you! 💚🐾🙏🐾💜💛

P.S. And of course watch this very-well made video from our therapy session in the Kharberd orphanage. ❤️

www.facebook.com/watch/?v=336397130577401
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

I.Am.Centaur

Animal-oriented camp! 🐾👣
Կենդանիների ուղղվածությամբ ճամբար!
Հայերենը ստորև

Meda and Mickey Muk were special guests at the first animal-oriented camp organized by PAWS Armenia in Dilijan. 💙💚

Nicole Schanker and Peace Corps volunteers janer, thank you for this awesome initiative and a wonderful day we've had at the camp.🌞
Why this initiative is important? Just three points.
🐞In Dilijan they still shoot stray dogs
🐞Some kids had dogs. They were on chain because "they're savage and will bite people." The explanation given by adults was Ok for the kids.
🐞The girl on the third pic was terrified by dogs. She was attacked by a stray when approached him to pet.

🐕In the week-lasting camp the kids of different ages get educated on animal-welfare. They learn that shooting strays is not normal; that fixing can solve a problem; that dogs get "savage" right on chain.

🐕They learn the benefits of adopting strays versus buying bred dogs; the signs that tell one if the stray is safe to interact with; the ways to approach an unknown dog and many others.

They learn and they change.

🌿 In the beginning of the session almost all kids were for buying bred dogs because the strays are dangerous in terms of diseases they transmit and aggressive. How surprised they were to know that "gorgeous bred" dogs Meda and Mickey Muk used to be strays and are cross-breeds. In the end almost all of them wanted to adopt strays. 🙂

🌿 The girl who was scared of dogs in the end agreed to pet Mickey Muk and later confessed to her friend that her fear of dogs is not as big as it was before and that she would pet other dogs also, but "only small ones yet".

Thank you once again, guys, for what you do. Was great to be a small part of it! ❤️💚👣🐾🧡

Մեդան ու Միքի Մուկը հատուկ հյուրեր էին Դիլիջանում՝ PAWS Armenia- ի կողմից կազմակերպված կենդանիների ուղղվածությամբ առաջին ճամբարում:💙💚

Նիկոլ Շանկեր եւ Խաղաղության Կորպուսի կամավորներ ջաներ, ապրեք շատ այս նախաձեռնության եւ ճամբարում մեր անցկացրած հրաշք օրվա համար:🌞
Ինչու է այս նախաձեռնությունը կարեւոր: Պարզապես երեք կետ:
🐞Դիլիջանում դեռեւս կրակում են թափառող շների:
🐞Որոշ երեխաներ ունեին շներ: Նրանք շղթայված էին, քանի որ «կատաղած են եւ կկծեն մարդկանց»: Մեծահասակների կողմից տրված բացատրությունն ընդունելի էր երեխաների համար:
🐞Երրորդ նկարի աղջիկն ահավոր վախենում էր շներից: Նրա վրա հարձակվել էր փողոցային շուն, երբ երեխան մոտեցել էր, որ սիրեր։

🐕 Մեկ շաբաթ տևողությամբ ճամբարում տարբեր տարիքի երեխաները կրթվում են կենդանիների բարեկեցության վերաբերյլա: Նրանք սովորում են, որ կրակոցները նորմալ չեն; որ ստերջացումը կարող է լինել խնդրի լուծում; որ շները "կատաղում են" հենց կապված պահելու պատճառով։

🐕 Նրանք սովորում են, թե ինչու է փողոցային շուն որդեգրելը շատ առումներով ավելի "շահավետ", քան բուծած կենդանի գնելը; նշանները, որոնք ցույց են տալիս, անվտանգ է, թե վտանգավոր հանդիպած փողոցային շունը; անծանոթ շանը մոտենալու ձևերը և շատ այլ բաներ։

Նրանք սովորում են եւ փոխվում:

🌿 Հանդիպման սկզբում գրեթե բոլոր երեխաները կողմ էին ցեղական շներ գնելուն, այլ ոչ որդեգրելուն, որովհետև փողոցային շները հվանդություններ են տարածում ու ագրեսիվ են։ Որքա՜ն մեծ էր նրանց զարմանքը, երբ իմացան, որ «շքեղ ցեղական» Մեդան եւ Միքի Մուկը երբեմնի փողոցային շներ են իրենց բարդ ճակատագրերով։ Վերջում համարյա բոլորը ցանկանում էին շուն որդեգրել։ 🙂

🌿 Շներից վախեցող աղջկան համոզեցինք շոյել Միքի Մուկին։ Հետո նա խոստովանեց ընկերուհուն, որ այլևս այդքան չի վախենում շներից ու մյուս խելոքներին էլ կփորձի սիրել, բայց առայժմ "միայն փոքրերին"։

Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն այս նախաձեռնության համար։ Ուրախ էինք կազմելու դրա մի մասը։ ❤️🧡👣🐾💙
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

I.Am.Centaur

After work. Потные и счастливые 😍🏇

#когда_утро_начинается_правильно
#Жеффу_ждёт_травка
#а_нас_каппучинка
... See MoreSee Less

View on Facebook

Animal-Assisted Therapy & Rescue Center

Centaur is a place where stray animals and those that are in danger are rescued and trained for animal-assisted therapy. The team at Centaur teaches them that humans are the friends, and for some it takes years — due to extremely bad experiences in the past. And vice-versa: the dogs of Centaur professionally treat cynophobia (fear of dogs) in both children and adults, and not just that.

Since 2008 we've been providing equine therapy (or hippotherapy) for children and adults with cerebral palsy and other disabilities. Within a few first hippotherapy sessions, the physical and mental condition of most people improve. Several years ago we started making dog therapy sessions as well, being the first to do so in Armenia, and now we want to scale up.

Therapeutic dogs help children with autism thrive by entering a relationship where they become naturally responsible for the well-being of their furry friend. They can treat fear of dogs, PTSD and other anxiety disorders. We want to work on reaching to more people than ever before and make the number of our beneficiaries grow.

Play Video
Close Menu